Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPodstawowe informacje dotyczące przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia) odpady komunalne z gospodarstw domowych osób zamieszkujących Gminę Olkusz, po okazaniu następujących dokumentów:
W przypadku wytwórcy odpadów są to: dowód ostatniej wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Olkusz.
Od osoby trzeciej - pisemne upoważnienie o zleceniu dostarczenia odpadów komunalnych w jego imieniu.

 

PSZOK czynny jest z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

  • Poniedziałek 9.00 - 15.00
  • Wtorek   8.00 - 15.00
  • Środa      9.00 - 15.00
  • Czwartek 11.00 - 17.00
  • Piatek      11.00 - 17.00
  • Sobota     8.00 - 14.00

Wjazd ostatniego klienta 30 minut przed zamknięciem.

 

OBSŁUGA KLIENTÓW:

  • PON – WT – ŚRODA – do godz. 14:30
  • CZWARTEK – PIĄTEK – do godz. 16:30
  • SOBOTA –  8 – 15:30

 

Uwaga Ważna Informacja!!   

W każdą ŚRODĘ Zabudowa Wielorodzinna oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów są przyjmowane poza kolejnością w godzinach od 8.00 do 12.00. Mieszkańców i Firmy zapraszamy w środę po godzinie 12.00.

 

NUMER TELEFONU NA GMINNY PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW
+48 536 780 120

POBIERZ UPOWAŻNIENIE PSZOK.PDF

REGULAMIN PSZOK - REGULAMIN PSZOK.PDF