Świadczmy usługi utrzymania czystości zarówno na zamkniętych obiektach jak i publicznych ulicach, chodnikach oraz parkingach. Nasza firma przejmuje pełną odpowiedzialność za cały zakres powierzonych zadań.

 

  • Utrzymanie w czystości biur, klatek schodowych, garaży, altan śmietnikowych,
  • Utrzymanie terenów zielonych poprzez koszenie
  • Prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz krzewów,
  • Zamiatanie ręczne oraz mechaniczne ulic, chodników oraz placów,
  • Opróżnianie koszy ulicznych,
  • Sprzątanie przystanków,

 

Administracja Placów Zabaw:

Oferujemy stały nadzór nad placami zabaw zgodnie z normą PN-EN 1176-7. Dzięki wysokiej jakości usług dbamy o komfort oraz bezpieczeństwo zabaw dzieci. Stanowi to priorytet dla pracowników firmy Karolinex-Recykling. Wszelkie zgłoszenia, informacje, zapytania dotyczące placów zabaw prosimy kierować pod numer telefonu: 795 440 004 oraz 32 645 14 13.