Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunalnychPodstawowe informacje dotyczące przekazywania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

              Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia) odpady komunalne z gospodarstw domowych osób zamieszkujących Gminę Olkusz, po okazaniu następujących dokumentów:
W przypadku wytwórcy odpadów są to: dowód ostatniej wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Olkusz.
Od osoby trzeciej - pisemne upoważnienie o zleceniu dostarczenia odpadów komunalnych w jego imieniu.

PSZOK czynny jest z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:

  • Poniedziałek 8.00 - 15.00
  • Wtorek   12.00 - 18.00
  • Środa      8.00 - 15.00
  • Czwartek 12.00 - 18.00
  • Piatek      12.00 - 18.00
  • Sobota     8.00 - 16.00

Wjazd ostatniego klienta 30 minut przed zamknięciem.

 

OBSŁUGA KLIENTÓW:

  • PON – PT – do godz. 17:30
  • SOBOTA – do godz. 15:30

 

Uwaga Ważna Informacja!!   

W każdą ŚRODĘ Zabudowa Wielorodzinna oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów są przyjmowane poza kolejnością w godzinach od 8.00 do 12.00. Mieszkańców i Firmy zapraszamy w środę po godzinie 12.00.

 

NUMER TELEFONU NA GMINNY PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW
+48 536 780 120


W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:

papier oraz tektura (zeszyty, kartony, ulotki, gazety, katalogi, książki);
tworzywa sztuczne (baniaki, skrzynie, wiaderka, plastikowe butelki, folia);
szkło opakowaniowe (butelki, słoiki) lub szkło (potłuczone szyby, lustra);
metal ( złom, narzędzia, garnki, puszki i inne elementy z metalu, żelaza i stali);
odpady zielone  (krzewy, drzewa, trawa, liście, gałęzie);
przeterminowane leki;
okna plastikowe i drewniane; (osobno rama okienna osobno szyba)
zużyte baterie i akumulatory;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zmywarka, lodówka, zamrażarka, pralka, żelazko, radio, odkurzacz, komputer, drukarka, telewizor, mikrofalówka, mikser);
meble i inne odpady wielkogabarytowe (szafa, łóżko, stół, krzesło, materac, wykładzina, dywan, fotel, kanapa, biurko);
odpady budowlane i rozbiórkowe;
lampy;
papa;
zużyte opony (tylko z samochodów osobowych);
inne – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 

 W PSZOK-u nie będą przyjmowane:
nieposegregowane zmieszane odpady komunalne;
posegregowane, ale zanieczyszczone innymi odpadami;
budowlane (gruz) zawierające azbest, papę, smołę, butelki, papier lub inne odpady komunalne;
wszelkie odpady w ilościach masowych;
odpady budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej;
części samochodowe, np. reflektory, zderzaki, elementy karoserii itp.;
styropian zmieszany z zaprawą murarską, pianką, klejem, ziemią lub zanieczyszczony i wymieszany z innymi odpadami;
odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość, rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej w wyniku budowy, remontu albo rozbiórki budynku czy obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej;
odpady zielone (krzewy, drzewa, liście, trawa, gałęzie), które są zgniłe, w stanie rozkładu oraz spalone.
Do PSZOK możesz oddać w ciągu roku:
- maksymalnie 1 tonę gruzu z gospodarstwa domowego odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpadów z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych,
- 4 opony pochodzące wyłącznie z samochodów osobowych.
WAŻNE INFORMACJĘ: 
Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne posortowane od osób fizycznych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.
NUMER TELEFONU NA GMINNY PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW 
+48 536 780 120


SUROWCE WTÓRNE
PRZYJMUJEMY:
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
Tutaj powinny być zdjęcia: 
FOLIA  (LDPE, strech) kolor transparent 
Butelki Pet 
Baniaki HDPE 
Beczki HDPE 
Wiaderka, meble ogrodowe

Opakowania z papieru i tektury 
Karton
Gazeta 
Ulotka 
Katalog